Finalul anului 2023 a adus o veste importantă pentru Comuna noastră!

Primăria Lespezi, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, din care fac parte și U.A.T Tătăruși, U.A.T Valea Seacă, U.A.T Vânători, U.A.T Sirețel, intră în programul de finanțare ”Anghel Saligny”,  pentru  înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale și a utilităților publice pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale, având alocată suma totală de 23.500.000,00 lei.