Conform Hotărârii Consiliului local Lespezi nr. 22/22.04.2021, persoanele juridice care desfășoară activitate economică pe raza comunei Lespezi au obligația de a veni la Primăria Lespezi, compartiment Taxe și Impozite, pentru a depune declarația pe propria răspundere privind stabilirea taxei de salubrizare anuală.

Până la data de 30 iulie 2021 vă așteptăm cu depunerea declarațiilor.
Nedepunerea declarațiilor până la data stabilită atrage impunerea taxei din oficiu, conform HCL 22/2021.

Mai jos, puteți găsi atașat Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare.