ANUNȚ

Depunere dosare pentru ajutoare pentru încălzire, sezon rece 2022-2023

Începând cu data de 07.10.2022

 • Cerere tip 
 • acte de proprietate a locuinței, acolo unde este cazul (contract vânzare-cumpărare cu clauza de întreținere/certificat de moștenitor/hotărâre judecătorească de dobândire a locuinței/autorizație de construcție și proces verbal de recepție/acordul proprietarului);
 • copii acte de identitate de la toți cei care locuiesc în locuința respectivă, indiferent dacă au, sau nu, aceeași adresă în documentul de identitate;
 • taloane de pensie;
 • taloane de alocație;
 • adeverințe student;
 • adeverințe salariat – salariul net (pentru salariați);
 • adeverințe de venit de la Administrația financiara Pașcani – pentru persoanele care nu realizează venituri;
 • adeverințe de la primăriile de domiciliu pentru persoanele care au alt domiciliu, din care să reiasă că nu au solicitat ajutorul de încălzire, adeverințe privind bunurile cu care aceștia figurează în localitățile de domiciliu și pentru persoanele fără venituri, adeverințe de venit;
 • copie de pe cartea mașinii, în cazul celor care dețin auto/moto, cu vechime mai mare de 10 ani.
 • factura energie electrică
 • Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;