Vă anunțăm că până la data de 31 mai 2021, operatorii economici care desfășoară activitate economică (au punct de lucru sau sedii secundare/depozite) pe raza comunei Lespezi, au obligația de a completa DECLARAȚIA DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare, la CASIERIA comunei Lespezi.

Cu stimă,
Primar
LAZĂR IOAN