Primaria Lespezi, prin compartimentul de asistență socială, vă aduce la cunoștință că începând cu data de 16 Aprilie 2024, puteți ridica, de la casierie, sumele pentru ajutorul de încălzire a locuintei și suplimentul pentru energie, conform Legii 226/2021.

În atenția persoanelor ce doresc sa obțină autorizația de funcționare:

Actele necesare pentru eliberare autorizație de funcționare:

 • Certificat de inregistrare – CUI
 • Certificat constatator al punctului de lucru
 • Dovada spațiului (contract închiriere, contract comodat, etc.)
 • Dovada de la Compartimentul Taxe si Impozite ca sunt achitate taxele si impozitele la zi si ca spațiul este declarat nerezidențial
 • Referat de la compartiment Situații de Urgenta din cadrul Primăriei privind amenajarea spațiului (pentru spatii mai mari sau egale cu 600 mp se va depune aviz ISU);
 • Avizele necesare desfășurării activității.
 • Raportul de evaluare al clădirii (spațiul comercial unde se desfășoară activitatea) care se face o data la 3 ani.
 • Contract de gunoi încheiat cu Serviciul Public de Salubrizare
 • Dovada plății pentru: taxa de autorizație de funcționare, taxa program de funcționare, taxa firmă

Documentele se depun la Registratura Primăriei Comunei Lespezi. Mai multe informatii pot fi obținute la numarul de telefon 0742333844.

Inainte de eliberarea autorizației de funcționare de la Primarie, pentru certificarea conformității DSPJ Iași, numai pentru activitatea de alimentație publica (fast food, bar, terasa, restaurant, autoservice), documentele necesare sunt:

 • cerere tip (afișata pe site-ul www.dspct.ro)
 • memoriul tehnic – descrierea spațiului, a activității desfășurate si a dotării, redactat la calculator;
 • planul de situație cu încadrarea în zona
 • schițe cu detalii de structura funcțională si dotări specifice profilului de activitate (schița realizata la calculator din care sa reiasă suprafețele încăperilor si circuitele funcționale)
 • actul de înființare al solicitantului (CUI si Certificat Constator)
 • dovada privind deținerea legală a spațiului

Documentele se vor depune într-un dosar cu șină, in copie xerox cu mențiunea conform cu originalul, pe fiecare pagina, si semnate de solicitant la Biroul de avize/ autorizări din cadrul Primăriei Lespezi, , program luni – joi, 8.30 – 16.00

DOCUMENTE ATAȘATE:
– Cerere obtinere aviz
– Declaratie obtinere aviz

ATENTIE:

În cazul în care societatea se suspendă, se radiază sau se închide punctul de lucru, dovada de la Registrul Comerțului se depune la Biroul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei.

Finalul anului 2023 a adus o veste importantă pentru Comuna noastră!

Primăria Lespezi, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, din care fac parte și U.A.T Tătăruși, U.A.T Valea Seacă, U.A.T Vânători, U.A.T Sirețel, intră în programul de finanțare ”Anghel Saligny”,  pentru  înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale și a utilităților publice pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale, având alocată suma totală de 23.500.000,00 lei.

Primaria Lespezi vă aduce la cunoștință că începând cu data de 21 decembrie 2023, ora 12.00, se pot ridica ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie, conform Legii 226/2021 privind măsurile de protecție socială.

Cu stimă,

Primar Ioan Lazăr