Pentru a putea completa formularul, acesta trebuie descărcat pe dispozitivul dumneavoastră și mai apoi se urmează instrucțiunile din tutorialul de mai sus!

INFORMARE

 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRIN MIJLOACE VIDEO

            1. Scopul prelucrării prin mijloace video

            Primăria Lespezi prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției.

            Primăria Lespezi utilizează subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea siguranței și securității instituției.  Acest subsistem vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat la securitate fizică.  Astfel subsistemele de televiziune în circuit închis funcționează în relație de colaborare cu celelalte subsisteme enumerate mai sus, asigurând elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere.

            Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective  determină  anularea accesului acesteia în sediul Primăriei Lespezi.

            2. Condiții de legitimitate

            Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

            – Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD);

            – Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, emisă de președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

            – Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare;

            – Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime  de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, emis de Avocatul Poporului;

            – Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei Lespezi.

            Conform dispozițiilor art. 13 alin.(2) din Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se face numai de către persoanele autorizate de către operator (angajați ai operatorului).

            3. Zonele monitorizate

            Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și în baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate și avizate.

            Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri în care publicul nu are  acces, toalete și alte locații similare). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajații își desfășoară activitatea, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact și după informarea Responsabilului cu protecția datelor. În astfel de cazuri se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art. 8 alin.(2) și alin.(3) din Decizia nr. 52/2012.

            Se supraveghează prin mijloace video:

            – zonele de acces și spațiile destinate publicului;

            – zonele cu acces restricționat;

            – zonele de acces în incinta sediului primăriei Lespezi.

            4. Transparență și informare

            Operatorul furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată  video informaţiile prevăzute de art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor şi de art. 11 din Decizia  nr. 52/2012, emisă de președintele ANSPDCP.

            În acest sens,  informaţiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiş ″Notă de informare″ postat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană.

            5. Protejarea vieții private și securitatea informațiilor

            Pentru a proteja securitatea sistemului video și pentru a spori gradul de protecție a vieții, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

            – limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate;

            – mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;

            – toți utilizatorii cu drept de acces au semnat fișa de post prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;

            – dreptul de acces se acordă utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

            – persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces la bazele de date, este  administratorul de sistem, desemnat în acest sens de operator;

            – administratorul/responsabilul de sistem de securitate fizică desemnat în acest sens ține în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;

            – responsabilul cu protecția datelor personale va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou  sistem video.  

            Totodată, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau  accesul neautorizat la datele respective.

            6. Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

            Accesul la imaginile video înregistrate și transmise în direct sunt limitate la un număr redus de persoane (angajați ai instituției) care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

            Accesul la materialul filmat și/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

            Primăria Lespezi impune limite în privința persoanelor care au dreptul să copieze, să descarce, să șteargă sau să modifice orice material filmat….

Intregul document poate fi accesat AICI

Primaria Comunei Lespezi se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Contactați-ne la adresa dpo@primarialespezi.ro dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea Datelor dvs. personale și vă vom ajuta cu plăcere.
Prin utilizarea acestui site sau / și a serviciilor noastre, sunteți de acord cu Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal descrise în această Politică de confidențialitate.

Cuprins

Definiții utilizate în această politică
Principiile de protecție a datelor pe care le urmăm
Ce drepturi aveți cu privire la datele dvs. personale
Ce date personale colectăm despre tine
Cum folosim datele dvs. personale
Cine mai are acces la datele dvs. personale
Cum vă securizăm datele
Informații despre cookie-uri
Informatii de contact

Definiții

Date personale – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care este efectuat pe Date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal.
Persoana vizată – persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt procesate.
Copil – persoană fizică sub 16 ani.
Noi / noi  – Primaria Lespezi

Principii de protecție a datelor

-Promitem să urmăm următoarele principii de protecție a datelor:
-Prelucrarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile noastre de procesare au motive legale. Îți luăm întotdeauna în considerare drepturile înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă vom oferi informații cu privire la Prelucrare la cerere.
-Prelucrarea este limitată la acest scop. Activitățile noastre de procesare se potrivesc scopului pentru care au fost colectate datele cu caracter personal.–Prelucrarea se face cu date minime. Nu colectăm și prelucrăm cantitatea minimă de Date Personale necesare pentru orice scop.
-Prelucrarea este limitată cu o perioadă de timp. Nu vom stoca datele dvs. personale mai mult decât este necesar.
-Vom face tot posibilul pentru a asigura exactitatea datelor.
-Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Drepturile persoanei vizate
-Persoana vizată are următoarele drepturi:
-Dreptul la informație – ceea ce înseamnă că trebuie să aveți dreptul să știți dacă datele dvs. cu caracter personal sunt procesate; ce date sunt culese, de unde sunt obținute și de ce și de către cine sunt prelucrate.
-Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale colectate.
-Dreptul la rectificare – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.
-Dreptul la ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți solicita ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.
-Dreptul de a restricționa procesarea – în sensul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
-Dreptul de a vă opune prelucrării – ceea ce înseamnă că în anumite cazuri aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
-Dreptul de a opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune procesării automate, inclusiv profilarea; și să nu fie supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept pe care îl puteți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod semnificativ.
-Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a obține Datele dvs. personale într-un format care poate fi citit automat sau dacă este posibil, ca transfer direct de la un procesator la altul.
-Dreptul de a depune o reclamație – în cazul în care refuzăm solicitarea dvs. în conformitate cu Drepturile de Acces, vă vom oferi un motiv pentru care. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
-Dreptul pentru ajutorul autorității de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac legale, precum cererea de daune-interese.
-Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul de a retrage orice consimțământ dat pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Datele pe care le colectăm
Informații pe care ni le-ați furnizat
Aceasta poate fi adresa dvs. de e-mail, numele, adresa de facturare, adresa de domiciliu, etc – în principal informații necesare pentru a vă oferi un produs / serviciu sau pentru a vă îmbunătăți experiența clienților cu noi. Salvăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a putea comenta sau efectua alte activități pe site. Aceste informații includ, de exemplu, numele și adresa dvs. de e-mail.

Informații colectate automat despre tine
Aceasta include informații care sunt stocate automat de cookie-uri și alte instrumente de sesiune. De exemplu, informațiile despre coșul de cumpărături, adresa dvs. IP, istoricul cumpărăturilor (dacă există) etc. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența clienților. Când utilizați serviciile noastre sau consultați conținutul site-ului nostru web, activitățile dvs. pot fi înregistrate.

Informații de la partenerii noștri
Adunăm informații de la partenerii noștri de încredere, cu confirmarea faptului că au motive legale pentru a ne împărtăși informațiile respective. Acestea sunt fie informații pe care le-ați furnizat direct, fie că le-au adunat despre dvs. din alte motive legale.

Informații disponibile public
S-ar putea să adunăm informații despre dvs. care sunt disponibile publicului.

Cum folosim datele dvs. personale
Folosim datele dvs. personale pentru a:
oferim serviciul nostru. Aceasta include, de exemplu, înregistrarea contului; oferirea de alte produse și servicii pe care le-ați solicitat; furnizarea de articole promoționale la cererea dvs. și comunicarea cu dvs. în legătură cu produsele și serviciile respective; comunicarea și interacțiunea cu tine; și vă notifică modificările aduse serviciilor.
îmbunătățește-ți experiența cu clienții;
îndeplinește o obligație în temeiul legii sau contractului;

Folosim Datele dvs. Personale din motive legitime și / sau cu acordul dumneavoastră.
Din motive de încheiere a unui contract sau de îndeplinire a obligațiilor contractuale, vă prelucrăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

Pentru identificare;
pentru a vă oferi un serviciu sau pentru a vă trimite / oferi un produs;
să comunice fie pentru vânzări, fie pentru facturare;

Pe motiv de interes legitim, prelucrăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:
să vă trimită oferte personalizate * (de la noi și / sau partenerii noștri selectați cu atenție);
să administrăm și să analizăm baza noastră de clienți (comportamentul de cumpărare și istoricul) pentru a îmbunătăți calitatea, varietatea și disponibilitatea produselor / serviciilor oferite / furnizate;
să efectueze chestionare cu privire la satisfacția clienților;

Atâta timp cât nu ne-ați informat altfel, considerăm că vă oferim produse / servicii care sunt similare sau identice cu istoricul achiziției / comportamentul dvs. de navigare ca fiind interesul nostru legitim.
Cu acordul dumneavoastră, vă prelucrăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:
să vă trimită buletine informative și oferte de campanie (de la noi și / sau partenerii noștri atent selectați);
pentru alte scopuri am solicitat consimțământul dvs.;

Procesăm datele dvs. cu caracter personal pentru a îndeplini obligațiile care decurg din lege și / sau utilizăm datele dvs. personale pentru opțiunile prevăzute de lege. Ne rezervăm dreptul de a anonimiza datele personale colectate și de a folosi orice astfel de date. Vom folosi date în afara domeniului de aplicare a acestei politici numai atunci când acestea sunt anonimizate. Vă salvăm informațiile de facturare și alte informații colectate despre dvs. atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din lege, dar nu mai mult de cat prevede legea.

Am putea prelucra Datele dvs. cu caracter personal în scopuri suplimentare care nu sunt menționate aici, dar sunt compatibile cu scopul inițial pentru care au fost colectate datele. Pentru a face acest lucru, ne vom asigura că:
legătura dintre scopuri, context și natura datelor personale este potrivită pentru prelucrarea ulterioară;
prelucrarea ulterioară nu ar dăuna intereselor dvs. și există o garanție adecvată pentru prelucrare.
Vă vom informa cu privire la orice alte Procesări și scopuri.

Cine altcineva vă poate accesa Datele personale
Nu împărtășim datele dvs. personale cu persoane necunoscute. Datele cu caracter personal despre dvs. sunt furnizate în unele cazuri partenerilor noștri de încredere, pentru a vă face să vă oferiți serviciul posibil sau pentru a vă îmbunătăți experiența clienților. Împărtășim datele dvs. cu:
Partenerii noștri de procesare:

Partenerii noștri de afaceri:

Terțe părți conectate:

Lucrăm numai cu parteneri de procesare, care sunt capabili să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor dvs. personale. Dezvăluim datele dvs. personale către terți sau funcționari publici atunci când suntem obligați în mod legal să o facem. Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către terți dacă ați consimțit-o sau dacă există alte motive legale pentru aceasta.

Cum vă securizăm datele
-Facem tot posibilul pentru a vă păstra datele personale în siguranță. Folosim protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS). Folosim anonimizarea și pseudonimizarea, dacă este cazul. Noi monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri. Sistemul de securitate – descrie măsuri suplimentare de securitate.
-Chiar dacă încercăm tot posibilul, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, promitem să notificăm autoritățile adecvate cu privire la încălcările datelor. Vă vom anunța, de asemenea, dacă există o amenințare la drepturile sau interesele dvs. Vom face tot ceea ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcările de securitate și pentru a ajuta autoritățile în cazul în care apar încălcări.
-Dacă aveți un cont cu noi, rețineți că trebuie să vă păstrați secret numele de utilizator și parola.
copii
-Nu intenționăm să colectăm sau să colectăm în cunoștință de cauză informații de la copii. Nu vizăm copiii cu serviciile noastre.

Cookie-urile și alte tehnologii pe care le folosim
-Folosim cookie-uri și / sau tehnologii similare pentru a analiza comportamentul clienților, a administra site-ul, a urmări mișcările utilizatorilor și a colecta informații despre utilizatori. Acest lucru este realizat pentru a vă personaliza și îmbunătăți experiența dvs. cu noi.
-Un cookie este un fișier text minuscul stocat pe computer. Cookie-urile stochează informații utilizate pentru a ajuta site-urile să funcționeze. Doar noi putem accesa cookie-urile create de site-ul nostru web. Puteți controla cookie-urile la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții.
-Folosim cookie-uri pentru următoarele scopuri:
-Cookie-uri necesare – aceste cookie-uri sunt necesare pentru a putea utiliza anumite funcții importante pe site-ul nostru, cum ar fi logarea. Aceste cookie-uri nu colectează informații personale.
-Cookie-uri de funcționalitate – aceste cookie-uri oferă funcționalitate care face utilizarea serviciului nostru mai convenabil și face posibilă furnizarea de funcții mai personalizate. De exemplu, s-ar putea să-și amintească numele și e-mailul dvs. în formularele de comentarii, astfel încât nu trebuie să reintroduceți aceste informații data viitoare când comentați.
-Cookie-uri Analytics – aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a urmări utilizarea și performanța site-ului și serviciilor noastre
-Cookie-uri de publicitate – aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a livra reclame care sunt relevante pentru dvs. și pentru interesele dvs. În plus, acestea sunt folosite pentru a limita numărul de ori când vedeți o reclamă. De obicei, acestea sunt plasate pe site-ul web prin rețele de publicitate cu permisiunea operatorului site-ului. Aceste cookie-uri amintesc că ați vizitat un site web și aceste informații sunt distribuite altor organizații, precum agenții de publicitate. Adesea, cookie-urile de direcționare sau publicitate vor fi legate de funcționalitatea site-ului oferită de cealaltă organizație.
-Puteți elimina cookie-urile stocate în computer prin setările browserului. În mod alternativ, puteți controla unele cookie-uri terțe părți utilizând o platformă de îmbunătățire a confidențialității, cum ar fi optout.aboutads.info sau youronlinechoices.com. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vizitați allaboutcookies.org.
-Folosim Google Analytics pentru a măsura traficul pe site-ul nostru web. Google are propria politică de confidențialitate pe care o puteți consulta aici. Dacă doriți să renunțați la urmărirea de Google Analytics, accesați pagina de renunțare la Google Analytics.

Informatii de contact:

Responsabil cu protecția datelor
Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, drepturile dvs. cu privire la datele dvs. personale sau această politică de confidențialitate, contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor,

DPO:
Email: dpo:@primarialespezi.ro

Autoritatea de supraveghere
Site web: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40 21 252 5599

Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a face modificări la această Politică de confidențialitate.
Ultima modificare a fost făcută la 12 Septembrie 2019.