Comuna Lespezi urmează să beneficieze de servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor.
Suprafață contractată 4651 ha.

Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF).

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).