Acte necesare pentru declararea dobandirii unui imobil (cladire) P.F.

1. Declaratie fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirip.f.;
2. Actul de identitate al noului proprietar (noilor prpoprietari) original si copie;

4. Act de dobandire a proprietatii cladirii (act de vanzare cumparare, act donatie, act dare in
plata, act de adjudecare, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, contract de
leasing, contract de novatie/cesiune, inclusiv procesverbal de predare primire, act partaj
voluntar, act de apartamentare, act de alipire original si copie;

5. Planuri/schite cadastrale copie;

6. Actul de identitate al imputernicituluioriginal si copie;

7. Procura in original;

8. Certificat de performanta energetica in cazul in care imobilul are destinatia de locuinta
original si copie.


NOTA: termen de declarare 30 de zile de la data actului de dobandire,

In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor
stari de fapt specifice.

Primaria Lespezi