Urbanism

Departamentul Urbanism
Contact: urbanism@primarialespezi.ro

Documente necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

  • Cerere tip – data/ semnată/ ștampilată dacă este cazul(sau împuternicire) – scopul solicitării;
  • Copie CI/ CUI;
  • Copie act proprietate;
  • Extras Carte funciară actualizat;
  • Planuri cadastrale emise de O.C.P.I sc.1/500, 1/2000;
  • Propunere de dezmembrare, alipire etc(dacă este cazul);
  • Copie taxă C.U.

Primaria Lespezi
Sari la conținut